Про компанію

Адаптація середовища до потреб людей з вадами зору

Безбар'єрне середовище для інвалідів та інших маломобільних груп населення - це, перш за все, поєднання вимог і умов до міського дизайну, інфраструктури об'єктів і транспорту, які дозволяють інвалідам вільно пересуватися в просторі і отримувати необхідну інформацію для здійснення комфортної життєдіяльності.

Створення безбар'єрного середовища для інвалідів є першочерговим завданням будь-якого розвиненого суспільства, а також актуальним напрямком соціальної політики держави.

 

Важливим елементом доступного середовища для маломобільних груп населення та інвалідів є наявність вивісок, табличок, інформаційних стендів, знаків і піктограм доступності, виконаних рельєфним шрифтом і продубльованих рельєфно – крапковим шрифтом Брайля в навколишньому урбаністичному середовищі.

Держава все більше уваги приділяє допомозі інвалідам, в тому числі, проблемам людей з вадами зору і для досягнення цієї мети Верховною Радою України була ратифікована конвенція про права інвалідів і прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України относительно прав інвалідів», стаття 26 якого звучить так:

 

“Стаття 26. Підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів фізичного оточення. Власники та виробники транспортних засобів, виробники та замовники інформації (друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації тощо), оператори та провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво продукту з урахуванням потреб інвалідів.

На об’єктах фізичного оточення і транспорті загального користування розміщуються знаки, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для інвалідів.

На об’єктах фізичного оточення інформація, що оприлюднюється, дублюється рельєфним літерно-цифровим або рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).

Нумерація поверхів, кабінетів на об’єктах фізичного оточення наноситься рельєфним літерно-цифровим шрифтом.»

 

 
Фірма «МАНДАРИН», з огляду на вимоги існуючих стандартів (Порядок і правила застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках виконуємо згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 та з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд), виготовляє таблички, вивіски, номерки на двері, мнемосхеми, інформаційні табло, інформаційні та попереджувальні знаки, знаки доступності, тактильні наклейки, таблички, “що говорять”. Ми виробляємо тактильну продукцію більше 5 років, виготовивши за цей час тисячі різних виробів з тактильним шрифтом Брайля замовникам з усієї території України. Серед них органи державної влади, суди, заклади охорони здоров’я та освіти, спортивні споруди та інші.